Navigation

 • ETAP GMINNY XXXII MAŁEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO JUŻ ZA NAMI !

            W etapie gminnym Małego Konkursu Recytatorskiego, który odbył się 12 marca 2015 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jasińcu naszą szkołę reprezentowało 19 uczniów. Deklamowali oni 2 wybrane przez siebie wiersze polskich poetów. Miło nam, że nasi uczniowie zajęli następujące miejsca:

   

  Kategoria klasy I – IV:

  II miejsce -  Bartosz Lep ( opiekun p. Marzena Żurawska)

  III miejsce – Kinga Fołtyn (opiekun p. Ewa Kaszuba)

   

  Kategoria klasy V – VI:

  II miejsce – Julia Zaranek (opiekun p. Jadwiga Smolińska)

  III miejsce – Aneta Prykiel (opiekun p. Jadwiga Smolińska)

  wyróżnienie – Angelika Skóra (opiekun p. Anna Łukasiak)

   

  Gratulujemy!

 • NAGRODA SPECJALNA I I MIEJSCE DLA UCZNIÓW Z PSP IM. J. SUSKIEGO W JASIEŃCU

  10 marca 2015 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Radomiu odbył się Finał Regionalny Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego ,,Poznajemy Ojcowiznę". Organizatorem eliminacji był Zarząd Oddziału Miejskiego PTTK w Radomiu. Marta Dąbrowska z klasy VI B Publicznej Szkoły Podstawowej im. Juliana Suskiego w Jasieńcu pisała pracę literacką pt. ,,Życie moich bliskich na Ukrainie", a Łukasz Walczak z kl.III B pisał pracę pt. ,,Mój bohater - Pan Stanisław Zięba". Uczniów do konkursu przygotowywała nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej mgr  Wiesława Rusin. Obydwie prace zakwalifikowały się na szczebel wojewódzki.  Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy ,,Poznajemy Ojcowiznę"  organizowany jest  przez Radę Programową do spraw Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK w Warszawie oraz przez  redakcję ,,Poznaj swój kraj". Celem konkursu jest zachęcanie dzieci i młodzieży do poznawania kraju ojczystego, ludzi zasłużonych dla swojego regionu  poprzez dostrzeganie i opisywanie w ciekawy sposób obiektów krajoznawczych, tradycji kulturowych, a także wspomnień i wydarzeń historycznych.  Na podsumowaniu komisja konkursowa pochwaliła i doceniła autorów prac. Podziękowano również nauczycielom i opiekunom prac oraz rodzicom za pomoc w tworzeniu tych ciekawych dokumentów. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

 • WYNIKI KONKURSU KURATORYJNEGO Z MATEMATYKI

  Kasia Siennicka, uczennica VI klasy naszej szkoły, została laureatką Kuratoryjnego Konkursu z Matematyki. Kasia przeszła trzy etapy konkursu. I etap (szkolny) odbył się w październiku w naszej szkole, natomiast II etap (rejonowy) odbył się w Radomiu już w listopadzie. Etap wojewódzki (III etap) był zwieńczeniem konkursu. Został zorganizowany w Warszawie. Kasia na etapie wojewódzkim uzyskała 100 % poprawność rozwiązywania zadań i tym samym otrzymała tytuł laureata. Systematyczność, konsekwencja i ogromna pasja sprawiły, że Kasia osiągnęła cel na który ciężko pracowała przez 6 lat szkoły podstawowej.Uczennica była przygotowywana przez mgr inż. Anetę Sewastianowicz. Kasi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów:)

 • PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE - "PIOTRUŚ PAN"

  11 lutego 2015r. uczniowie klasy IB, ID, IIIB i IIIC pod opieką wychowawców: P.Doroty Fołtyn, P. Beaty Skonecznej, P. Wiesławy Rusin, P. Grażyny Rączki i P. Anny Łukasiak wybrali się na spektakl teatralny pt.,,Piotruś Pan". Przedstawienie w wykonaniu aktorów Katolickiego Teatru Edukacji z Krakowa odbyło się w sali kina w Grójcu. Przepełniona humorem sytuacyjnym i słownym akcja oraz zaaranżowane środki sceniczne wywołały u uczniów zachwyt i entuzjazm. Dzieci z ogromnym zaciekawieniem obserwowały akcję, śmiały się, wzruszały, a nawet czynnie uczestniczyły w akcji spektaklu.

 • UWAGA! GODZINY PRACY PSYCHOLOGA

  W zakładce : Dla rodziców, podstrona - psycholog zostały podane godziny pracy psychologa.

 • PROPOZYCJA ZAJĘĆ PODCZAS FERII

  Zapraszamy do zapoznania się z propozycją zajęć podczas ferii zimowych 2015 r.:)

  Zajecia_podczas_ferii.doc

 • UWAGA RODZICE! ZMIANA TERMINU CHOINKI SZKOLNEJ!

  Choinka szkolna dla klas 0 - III odbędzie się 02.02.2015 r. (poniedziałek):

  klasy 0: 9.00 - 10.30

  klasy I - III : 10.45 - 12.30

  Zmiana terminu związana jest z udziałem artystów w zabawie karnawałowej.

  Choinka szkolna dla klas IV - VI odbędzie się 16.01.2015 r. (piątek) w godz. 16.00 - 18.30.

   

 • POŻEGNANIE ŚP. JÓZEFA STANISZEWSKIEGO (1938 - 2015)

  W dniu 10 stycznia 2015 roku (sobota) odbył się w parafii Jasieniec pogrzeb Śp. Józefa Staniszewskiego, nauczyciela religii w naszej szkole.
  Świętej pamięci Pan Józef Staniszewski jako dwudziesto - paroletni, młody człowiek zdecydował  się na życie zawodowe związane z pracą w parafialnym Kościele – w czasach niełatwych dla naszej Ojczyzny i dla Kościoła, świadczy to o niezachwianej wierze i ufności w Bożą Opatrzność.

  Swoją pracę nauczyciela -katechety rozpoczął w 1964 roku, w parafii Brzozów koło Sochaczewa, a następnie pracował w parafii Przybyszew  i parafii Rokitno koło Błonia.

  Począwszy  od 1979 roku  swoje życie i pracę organisty oraz nauczyciela - katechety związał z parafią św. Rocha w Jasieńcu.

  W latach 1990 - 1998  pracował jako nauczyciel religii w Publicznej Szkole Podstawowej w Jasieńcu i Gośniewicach.

  Uczył o Bogu i prawdach wiary,  starał się prowadzić młodych ludzi bożymi drogami. Zapewne są pośród nas ci, którzy w nie tak odległej przeszłości, byli jego uczniami, a dziś będą towarzyszyć Mu w jego ostatniej ziemskiej drodze - drodze do wieczności zbawienia.

  Zmarł w wigilię Święta Objawienia Pańskiego składając Bogu – Człowiekowi dar swojego życia – dar śpiewu i muzyki, dar dobrego Słowa Bożego, dając tym samym właściwą odpowiedź na Boże wezwanie, by można było nadać sens swojemu życiu i swojej śmierci.

  Człowiek, którego prowadzi Bóg, otrzymuje wszystko.

  W imieniu własnym, nauczycieli, pracowników, rodziców i uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Jasieńcu dziękujemy świętej pamięci Panu Józefowi, za trud pedagogiczny i wychowawczy,  za spotkania   i słowa, wspólne radości i smutki  dnia codziennego, i za to, że był wśród nas.

   Łączymy się w żałobie i bólu z najbliższymi,  ufając, że Dobry Bóg da Panu Józefowi radość Prawdy, Piękna i Miłości.

  "Boże,

  Daj nam wiarę, że to ma sens,

  Że nie trzeba żałować przyjaciół,

  Że gdziekolwiek są – dobrze im jest,

  Bo są z nami choć w innej postaci,

  I przekonaj, że tak ma być ,

  Że po głosach ich wciąż drży powietrze,

  Że odeszli po to by żyć,

  I tym razem będą żyć wiecznie."

  Zdjęcia z pogrzebu w zakładce: Album fotograficzny.

   

   

   

   

 • XI GMINNE SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE

  5 stycznia 2015 roku, w wigilię Święta Objawienia Pańskiego, odbyła się 11 edycja Koncertu Kolęd pod hasłem „Leć kolędo ponad światem”, organizowanego przez Wójta Gminy Jasieniec oraz Dyrekcję, Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców PSP im. Juliana Suskiego w Jasieńcu.

  Uroczystość ta doskonale wpisuje się swoim charakterem w nastrój Świąt Bożego Narodzenia i z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością i frekwencją zarówno wśród widzów, jak i wykonawców. Tegoroczna edycja, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej, została zorganizowana w hali sportowej Publicznego Gimnazjum w Jasieńcu.

  W tym roku swoją obecnością zaszczycili nas m.in. Poseł na Sejm RP pan Marek Suski, Przewodniczący Rady Powiatu pan Leszek Kumorek, Proboszcz Parafii Jasieniec Ksiądz Kanonik Andrzej Piekarczyk, Proboszcz Parafii Boglewice Ksiądz Kanonik Mirosław Lewaszkiewicz, Ksiądz Jarosław Sawicki, Ksiądz Paweł Sobstyl - Duszpasterz Młodzieży Archidiecezji Warszawskiej, dyrektorzy placówek oświatowych z terenu naszej gminy oraz gmin ościennych, przedstawiciele władz lokalnych oraz prezesi instytucji wspierających szkołę. Wszystkich zebranych gości serdecznie powitali gospodarze uroczystości - pani Alina Jarosz, dyrektor PSP w Jasieńcu oraz pan Marek Pietrzak. Koncert poprowadzili: pani Marta Cytryńska – Przewodnicząca Rady Rodziców działającej przy szkole podstawowej, pani Ewelina Szulczyk – członek Rady Rodziców oraz pan Paweł Wydrych – nauczyciel naszej szkoły.

    Zgromadzeni goście wysłuchali i nagrodzili brawami trzydziestu ośmiu wykonawców. Spotkanie rozpoczęło się występem chóru szkolnego PSP im. Juliana Suskiego w Jasieńcu. Na scenie  pojawiły się także maluchy ze szkolnych oddziałów zerowych oraz dzieci z Przedszkola Bajkowy Świat w Jasieńcu. Swoje talenty wokalno – instrumentalne prezentowały ponadto chóry szkolne ze szkół podstawowych w Zbroszy Dużej, Częstoniewa i Nowej Wsi, uczniowie Publicznego Gimnazjum oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu, a także liczni soliści, przede wszystkim reprezentujący Studium Wokalno – Instrumentalne Cantabile, prowadzone przez pana Mirosława Osiadacza.  Jak co roku nie zabrakło też reprezentacji nauczycieli ze szkół podstawowych w Jasieńcu i Zbroszy Dużej oraz chórów działających przy parafiach w Boglewicach i w Nowej Wsi, prowadzonych przez pana Mieczysława Brzezińskiego. Nowością natomiast był występ chóru Kancelarii Podatkowej w Jasieńcu.

  Do wspólnego kolędowania włączali się również wszyscy zgromadzeni goście, zachęcani przez pana wójta Marka Pietrzaka. W czasie koncertu utwory wokalne w ciekawych, oryginalnych aranżacjach przeplatały się z instrumentalnymi, nie pozwalając widowni na znużenie. Tradycyjnie koncert zakończył się popisem Orkiestry OSP w Jasieńcu pod batutą Michała Balcerowicza.

  Uroczystości splendoru dodała piękna dekoracja przygotowana ogromnym nakładem pracy przez pracowników szkoły. Nad oprawą techniczną czuwali w tym roku panowie Wojciech Stasiak, Adam Rzeczkowski oraz Kacper Biernacki, natomiast o bezpieczeństwo zgromadzonych gości zatroszczyli się przedstawiciele Straży Pożarnej oraz Policji.

  Do wszystkich tych, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do wzbogacenia i uświetnienia tego podniosłego spotkania wyrazy wdzięczności, uznania oraz serdeczne słowa podziękowania skierowała pani dyrektor Alina Jarosz, zapraszając jednocześnie do wspólnego kolędowania i radowania się niezwykłą atmosferą bliskości już w przyszłym roku.

 • ZEBRANIE Z RODZICAMI

  Dnia 15.01.2015 r.(czwartek) odbędzie się zebranie z rodzicami. O godz. 17.00 zapraszamy na zebranie ogólne, które odbędzie się w sali gimnastycznej naszej szkoły. Spotkania z wychowawcami w klasach odbędą się po zebraniu ogólnym. Zapraszamy.

 • KONCERT KOLĘD 2015

  Już po raz XI odbędzie się Gminne Spotkanie Świąteczne, które na stałe zapisało się w tradycji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Juliana Suskiego w Jasieńcu i środowiska lokalnego. Do wspólnego kolędowania zapraszamy 5 stycznia 2015 r. o godz. 17.00. Miejsce spotkania Publiczne Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego w Jasieńcu - hala sportowa. Osoby zainteresowane uczestnictwem w tym koncercie zapraszamy do zapoznania się z regulaminem uczestnictwa , a także kartą zgłoszeniową. - załączniki poniżej.

  Hej_koledo_lec_2015.doc

  Karta_Zgloszenia_Lec_koledo.doc

  Karty zgłoszeniowe prosimy składać w sekretariacie naszej szkoły do dnia 19.12. 2014 r.

 • UWAGA! ZMIANA PLANU OD 7 STYCZNIA 2015 r.

  W poniższych załącznikach znajdują się plany lekcji obowiązujące od 7 stycznia 2015 r.:

           klasy_I_-_III_uczniow_2014-15_styczen.doc

                      Plan_nauczania_klas_4-6_plan_uczniow_2014-15_styczen.doc

 • PRZERWA ŚWIĄTECZNA - INFORMACJA DLA RODZICÓW

  Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Juliana Suskiego w Jasieńcu – p. Alina Jarosz dokonała diagnozy potrzeb rodziców/opiekunów  oraz zaplanowała zajęcia dla uczniów, których rodzicom – ze względu na czas pracy – zależy by szkoła zapewniła ich dzieciom zajęcia w okresie od 22.12.2014 r. -   31.12.2014 r. Dla uczniów zgłoszonych przez rodziców w wyniku przeprowadzonej ankiety zajęcia świetlicowe odbywać się będą następująco:            

  22.12.2014 – 7.15 – 15.50        23.12.2014 – 7.15 – 15.50          29.12.2014 – 7.15 –15.50          30.12.2014 – 7.15 – 15.50
  31.12.2014 – 7.15 – 13.00

  W dniach 02.01.2015 oraz 05.01.2015 świetlica szkolna  będzie czynna zgodnie z planem.

 • WESOŁYCH ŚWIĄT

  Dużo uśmiechu, miłości, radości, szczęścia i wrażliwości w nadchodzące Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok 2015.

 • NOWE, KOLOROWE, CIEKAWE - KSIĄŻKI PRZEKAZANE PRZEZ GMINNĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W JASIEŃCU JUŻ W NASZEJ SZKOLE.

  Od poniedziałku 15 grudnia w bilbiotece szkolnej można wypożyczać książki przekazane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Jasieńcu. Zostały one zakupione w ramach projektu Bliblioteki Narodowej "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Priorytet 2 Współpraca z bibliotekami szkolnymi." Wśród otrzymanych książek znajdują się lektury klas I-VI, encyklopedie, atlasy, leksykony, zbiory wierszy oraz wiele ciekawych opowiadań i powieści dla dzieci i młodzieży, np. utwory z serii "Koszmarny Karolek" dla młodszych uczniów lub "Magiczne drzewo" dla starszych. Naprawdę jest w czym wybierać! Książki pozostaną w bibliotece szkolnej do końca roku szkolnego 2014/2015. Zapraszamy do czytania!

 • DZIEŃ OTWARTY

  Dzień otwarty odbędzie się 11 grudnia (czwartek) 2014 r. Nauczyciele w tym dniu będą dyżurować w godzinach 16.30 - 17.30. Zapraszamy:)

 • UWAGA! REKOLEKCJE ADWENTOWE.

  Dyrektor PSP w Jasieńcu, aby umożliwić uczniom udział w rekolekcjach adwentowych w dn. 8 i 9 grudnia
  (poniedziałek i wtorek) dokonał zmian godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć lekcyjnych dla klas Ia, IIa, IIIa, IVa i VIb. Szczegóły zmian:

  -8 grudnia (poniedziałek) klasy Ia, IIa, IIIa, IVa od 9.30 do 13.45; klasa VIb od 8.40 do 14.15 (zmiana  dotyczy uczniów uczestniczących w rekolekcjach, uczniowie z parafii Zbrosza Duża pozostają do końca zajęć lekcyjnych - do godz. 14.35)

  - 9 grudnia (wtorek) klasy Ia i IIIa od 10.15 do 13.45; klasy IIa i IVa od 9.30 do 13.45

 • WYCIECZKA KLAS III

  5 grudnia 2014r. uczniowie klasy IIIA, IIIB i IIIC wraz z opiekunami: P.Wiesławą Rusin, P. Grażyną Rączką, P.Wandą Tkaczyk i P. Beatą Walczak byli na wycieczce w Warszawie.  Najpierw był spacer po Starym Mieście z przewodnikiem. Uczniowie poznawali zabytki, legendy, ciekawostki o Warszawie oraz podziwiali choinkę na Starym Mieście. Następnie zwiedzali wystawy stałe i bawili się w Centrum Nauki Kopernik. Na zakończenie było zwiedzanie Stadionu Narodowego. Było to przejście trasą piłkarza. Rewelacja! Każdy uczestnik miał szansę poczuć się jak kibic, zwiedzić między innymi szatnię, w której do meczów Mistrzostw Europy przygotowywali się Cristiano Ronaldo czy Robert Lewandowski. Emocji i wrażeń było sporo. Wszyscy wrócili zmęczeni, ale bardzo zadowoleni.

 • WYCIECZKA KLAS I

  W dniu 04 i 05 grudnia 2014r. uczniowie klas I A, I B, I C i I D wraz z wychowawczyniami p. Marzanną Skrzypkowską, p. Jadwigą Młynarczyk, p. Dorotą Fołtyn i p. Beatą Skoneczną pojechali na wycieczkę do pobliskiej sortowni owoców " Nasz Sad" w Pabierowicach. Tam kolejno zwiedzaliśmy zakład i zapoznano nas z kolejnymi etapami sortowania jabłek. Dzieci mogły zobaczyć jak wygląda praca przy nowoczesnych maszynach i jaka jest rola pracowników. Wszyscy pełni wrażeń wróciliśmy do szkoły.

page:

News

Contact

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Suskiego
  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Suskiego, ul. Szkolna 7, 05-604 Jasieniec
 • (048) 661 35 03

Photogallery