Navigation

 • ŚWIĘTO SZKOŁY

  Minęło już dziesięć lat odkąd nasza szkoła otrzymała imię Juliana Suskiego. Obchody tej rocznicy zaszczycili swoją obecnością Wójt Gminy Jasieniec Pan Marek Pietrzak, Przewodnicząca Rady Gminy Pani Bożena Szcześ, Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury Pani Justyna Przybylska, przedstawiciele Banku Spółdzielczego w Warce filia Jasieniec oraz dyrektorzy placówek oświatowych gminy Jasieniec.

  Tradycyjnie z tej ważnej dla naszej społeczności szkolnej okazji  Dyrekcja Szkoły, Rada Pedagogiczna oraz Rada Rodziców zadbały o odpowiednią oprawę uroczystościi zapewnienie uczniom licznych atrakcji.

  Spotkanie rozpoczęło się częścią oficjalną, której powagi dodało wprowadzenie sztandaru, odśpiewanie hymnu szkoły oraz wspomnienie sylwetki patrona – program artystyczny w wykonaniu uczniów klasy VB.

  Następnie Pani Dyrektor Alina Jarosz wręczyła uczniom nagrody w konkursach:  „Julian Suski – patron naszej szkoły” oraz „Wójt w oczach dzieci” (konkurs plastyczny dla klas O – VI) i „Gdybym został/a wójtem to…” (konkurs literacki dla uczniów klas IV – VI). Wśród nagrodzonych byli również uczniowie ze szkoły podstawowej w Zbroszy Dużej oraz dzieci z przedszkola „Bajkowy Świat” w Jasieńcu.

  Tegoroczne obchody Święta Szkoły uświetniła także prezentacja talentów tanecznych dziewczynek z klas I i II oraz energetyczny pokaz tańca nowoczesnego w wykonaniu uczniów klasy IIIB, który poderwał publiczność z miejsc i wprowadził wszystkich w szampański nastrój.

  Po krótkiej przerwie, w czasie której każde dziecko otrzymało słodycze oraz napoje, zaprezentowała się klasa VC w teatrzyku o tematyce ekologicznej, po czym pani dyrektor zapowiedziała niespodziankę – teatrzyk zatytułowany „Nie ma tego złego…”, w którym w role postaci z bajek wcielili się nauczyciele naszej szkoły.

  Przedstawienie otrzymało ogromny aplauz od publiczności oraz słowa uznania ze strony zasiadającego na widowni Wójta Gminy Jasieniec pana Marka Pietrzaka. Zaprezentowany przez członków Rady Pedagogicznej program artystyczny był dla uczniów prawdziwą nauką poprzez świetną zabawę a zadowolone, roześmiane buzie naszych uczniów były najlepszą nagrodą za trud włożony w przygotowanie tegorocznych obchodów Święta Szkoły. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii :)

 • VII EDYCJIA MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU EKOLOGICZNO – PROZDROWOTNEGO ,,ŚWIAT PTASICH PRAWD”2014

  Organizatorem Konkursu jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu oraz Szkoła Podstawowa nr 118 we Wrocławiu. Idea Konkursu zrodziła się w 2007 r na bazie współpracy z Ukraińskim Centrum Edukacji w Kijowie, St. Stephens Higher Secondary School w Indiach, St. Francis Xavier Catolic Primary School w Anglii. Dlatego biorą w nim udział szkoły z Ukrainy, Indii, Anglii, Portugalii, Niemiec, Danii, Słowacji, USA i z Polski. Cel to kształcenie postaw proekologicznych wśród uczniów, wzbudzanie zainteresowania środowiskiem przyrodniczym , pięknem przyrody, stworzenie możliwości rozwijania talentów literackich, wdrażanie do wykorzystania technologii informacyjnej w przetwarzaniu wiedzy. VII edycja „Świat ptasich prawd” odbyła się pod hasłem ,,Eko – skutecznie, dla ptaków bezpiecznie”. Z naszej szkoły w Konkursie wzięło udział 5 uczniów. Pisali pracę literacką w formie pamiętnika o zagrożeniach w czasie migracji ptaków. Główne źródła wiedzy to książki o ptakach, internet, doświadczenia rodzinne, wiadomości z lekcji. Werdykt jury okazał się dla nas bardzo pomyślny. Laureatami zostali: Adam Siedlecki z kl. VIA i Miłosz Komar z kl. VC. Pisali o bocianach. Sukces zawdzięczają sobie, ale też pozostałym uczestnikom - Julii i Łucji Stykowskim, Sandrze Dzikołowskiej - których prace były też na wysokim poziomie. Dziękujemy im za udział. Chłopcy z opiekunem p. Krystyną Merską i rodzicami zostali zaproszeni na uroczystą galę finałową 21 maja 2014 r do Wrocławia.

 • CENTRALNY ZLOT LAUREATÓW - SUKCES MARTY!

  Marta Dąbrowska z klasy VB Publicznej Szkoły Podstawowej im. Juliana Suskiego w Jasieńcu brała udział w XXI Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Krajoznawczym ,,Poznajemy Ojcowiznę", zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Zarząd Główny w Warszawie. Praca uczennicy pt.,,Warka - moje najciekawsze chwile  spędzone z babcią" przygotowana pod opieką mgr Wiesławy Rusin zdobyła I nagrodę w kategorii prac indywidualnych. Bohaterką pracy jest babcia Marty. W dniach 16 -18 maja 2014 r. w Biłgoraju odbył się Centralny Zlot Laureatów XXI Ogólnopolskiego Konkursu Krajoznawczego ,,Poznajemy Ojcowiznę".

  Głównym celem konkursu jest zachęcanie młodych ludzi do poznawania Ziemi Ojczystej, tego wszystkiego , co znajduje się wokół.  W związku z tym, że turystyka łączy pokolenia na w/w Zlot była zaproszona autorka pracy - Marta, opiekun - Pani Wiesława Rusin oraz babcia, której praca była poświęcona.Podczas trzydniowego Zlotu było przewidzianych wiele atrakcji. Uczestnicy m.in. zwiedzali: Biłgoraj, Ziemię Biłgorajską, Roztocze, Zamość, Górecko Kościelne, Szczebrzeszyn i Zwierzyniec. Laureaci byli w Roztoczańskim Parku Narodowym oraz odwiedzili Fundację Kresy 2000 w Nadrzeczu k. Biłgoraja. Patronat Honorowy nad tegorocznym Zlotem sprawowali m.in. Minister Edukacji Narodowej, Marszałek Województwa Lubelskiego, Starosta Biłgorajski, Burmistrz Biłgoraja oraz redakcja miesięcznika ,,Poznaj swój kraj". Gratulujemy Marcie ogromnego sukcesu! I życzymy dalszych w następnym roku szkolnym.

 • KONKURS PRZYJACIÓŁ SŁOWA IM. WOJCIECHA SIEMIONA

      Celem konkursu było : upamiętnienie działalności Profesora Wojciecha Siemiona na rzecz odkrywania piękna języka polskiego w poezji, rozwijanie sprawności językowej w posługiwaniu się językiem ojczystym,  kształtowanie świadomych i twórczych postaw wobec języka ojczystego, rozwijanie umiejętności wyrażania swoich emocji i uczuć poprzez twórczość poetycką. W odpowiedzi na zaproszenie Unii Poetyckiej Wojciecha Siemiona z siedzibą w Mszczonowskim Ośrodku Kultury 7 uczniów z klas IVB, VC, VIA naszej szkoły pod opieką p. K. Merskiej wzięło udział w Konkursie, a jedna uczennica indywidualnie. Warunkiem uczestnictwa było napisanie 1 wiersza, opatrzenie go godłem i wysłanie na adres mailowy Unii. Godła: Mały, Miły, Ekolog, Obserwator Biolog, Sąsiad, Mały Książę. Sześć wierszy miało tematykę bliską dziecku: o domu, o rodzinie, o przyrodzie. Jeden wiersz był o poszanowaniu tradycji polskiej i polskiej mowy w nawiązaniu do działalności Wojciecha Siemiona. Źródłem wiedzy był internet i wspomnienia rodzinne. Dużo czytania.

       Spotkała nas miła niespodzianka, bo dwoje uczniów z naszej szkoły zostało nagrodzonych, Natalia Pietrzak z kl.VB za II m Srebrną Siemionówką i Miłosz Komar z kl.VC Zieloną Siemionówką za III m. I książkami. 14 maja 2014 r uczniowie, opiekun p. K. Merska i rodzice na zaproszenie p. Barbary Kasper- Siemion wzięli udział w uroczystej gali – koncercie Unii Poetyckiej w Mszczonowie, poświęconym pamięci wielkiego aktora  Wojciecha Siemiona, wspieranym przez Wolontariat ,,Dobre Serce” z Grójca. Wśród występujących byli znani aktorzy: Joanna Kasperska i Jerzy Janeczek- którzy recytowali m. in. wiersze naszych uczniów- kompozytor i pianista Janusz Tylman oraz poeta Józef Hess. Obecna była również bratanica profesora Monika Siemion – Dudek. Część artystyczną stanowiły występy uczniów z okolicznych szkół: spektakl ,,Niobe”, piosenki i układ taneczny. Nasza szkoła w nagrodę otrzymała obraz młodej malarki ze Stowarzyszenia Twórców Ziemi Grójeckiej Anny Darii Merskiej. Cała uroczystość przebiegała w podniosłej atmosferze, zgromadzeni z uwagą słuchali wspomnień o Panu Profesorze Siemionie, a młodzi twórcy otrzymali doping do dalszej aktywności.  Była to też wspaniała promocja naszej szkoły. Udzielaliśmy krótkich wywiadów do prasy.    

 • WYCIECZKA KLAS II

  8 maja 2014 r. uczniowie klas drugich wraz z wychowawcami byli na wycieczce w Warszawie.

   Uczniowie:

  1. Zwiedzali Warszawski Ogród Zoologiczny;

  2. Spacerowali i zwiedzali z przewodnikiem Stare Miasto;

  3. Byli w Manufakturze Cukierków - poznali ,,starą", czyli ręczną metodę produkcji cukierków i lizaków, otrzymali słodką paczuszkę oraz robili zakupy;

  4. Integrowali się w Centrum Zabaw dla dzieci w Colorado.

   Dzień minął bardzo szybko, pogoda też dopisała. Wrażenia z wycieczki pozostaną na długo w pamięci uczniów. Najwięcej emocji dostarczył przejazd schodami ruchomymi.

 • SPRAWOZDANIE Z OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POLONISTYCZNEGO ,,GALILEO”2014 r

   Uczniowie  PSP w Jasieńcu z klas IV-VI wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym ,,Galileo”, organizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej w Warszawie. Odbył się on w marcu 2014 r. Z Polski zgłosiły się do tego etapu 2222 osoby, a z naszej szkoły 46. Uczniowie rozwiązywali test jednokrotnego wyboru, a składał się on z 26 pytań. Sprawdzał wiedzę polonistyczną i znajomość lektur. Był świetnym, bo obiektywnym sprawdzianem dla ucznia. Uczniowie solidnie przygotowali się pod kierunkiem nauczycieli języka polskiego, pań:  K. Merskiej,  J. Smolińskiej i A. Łukasiak. Rozwiązywali testy przygotowane przez panie, testy z poprzednich lat, czytali lektury. Konkurs okazał się szczególnie przyjazny dla klasy IV.

      Dobre przygotowanie zaprocentowało dobrymi wynikami. Łucja Stykowska z kl. IVB zajęła 5m i otrzymała ,,Dyplom laureata” oraz nagrodę książkową, Aleksandra Magdziarz z kl. IVB i Adam Siedlecki z kl.VIA za 7m ,,Dyplom laureata”! Wyróżnienie dostali: Aneta Prykiel z kl. IVA (15m), Katarzyna Siennicka i Julia Stykowska z kl.Va (14 m), Mateusz Kujawski z kl.VIB  (11m), Małgorzata Sotek z kl. VIB, Kinga Grzesiak z kl. VIB (15 m). Pozostali uczniowie dostali dyplomy uznania za równie dobre wyniki w skali kraju. Gratulujemy!

 • ŚWIĘTO SZKOŁY

  21 maja 2014 r. (środa) odbędzie się Święto Szkoły. Do godziny 9.00 zajęcia lekcyjne odbywaja się zgodnie z planem. W programie Święta:

  - Rozpoczęcie uroczystości godz. 9.00,

  - Wniesienie Sztandaru Szkoły,

  - Hymn Szkoły,

  - Przedstawienie o Patronie Szkoły,

  - Taniec nowoczesny w wykonaniu uczniów kl. I i II,

  - Przedstawienie ekologiczne uczniów kl. Vc,

  - Taniec uczniów kl. IIIb,

  - Przedstawienie pt. "Nie ma tego złego ..." w wykonaniu nauczycieli - godz. 11.00,

  - Rozstrzygnięcie konkursów.

  Po zakończeniu uroczystości zajęcia będą odbywać się zgodnie z planem.

   

   

 • UWAGA!

  DNIA 02.05.2014 R. (PIĄTEK) ŚWIETLICA SZKOLNA CZYNNA ZGODNIE Z PLANEM!

 • UWAGA!

  Dnia 21.05.2014 r. (środa) w godzinach 16.00 - 17.30 w PSP odbędzie się dzień otwarty. Serdecznie zapraszamy!

 • Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości.
  Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół
  oraz wesołego "Alleluja" życzy Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i pracownicy PSP w Jasieńcu

 • UWAGA !

  Dnia 11 kwietnia 2014 roku w PSP w Jasieńcu w godzinach 17.00 - 19.00 odbędą się spotkania wychowawców z rodzicami uczniów szkoły. O szczegółach spotkań wychowawcy poinformują uczniów. Serdecznie zapraszamy.

 • Uwaga!

  W dniach 07, 08, 09. 2014 r. w godzinach 10.30 - 12.30 - odbędą się rekolekcje wielkopostne w kościele w Jasieńcu. W tych dniach w szkole nie odbywają się zajęcia dydaktyczne. Będą odbywać się tylko zajęcia opiekuńczo - wychowawcze. Podczas spotkań rekolekcyjnych opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele.

  Autobusy kursują według stałego rozkładu jazdy.

 • REKRUTACJA DO KLASY I

  UWAGA RODZICE !

  ROZPOCZYNAMY ZAPISY UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH

  Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Suskiego w Jasieńcu

  W związku z organizacją roku szkolnego 2014/2015 prosimy o dokonywanie w sekretariacie szkoły w dniach
  od 1.03. do 31.03.2014r. w godz.  8.00 – 15.00

  zapisu:

  • dzieci urodzonych przed  2007 r. , którym odroczono obowiązek szkolny;
  • dzieci urodzonych w 2007 roku;
  • dzieci urodzonych od 01.01.2008r. do 30.06.2008 roku;
  • można także zapisać do klasy I dzieci urodzone po 30 czerwca 2008 roku.

   

  Prosimy o potraktowanie sprawy jako bardzo ważnej.

   

  Informacje dotyczące rekrutacji i obowiązku szkolnego dzieci oraz karty zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej naszej szkoły (www.pspjasieniec.edupage.org)  i w sekretariacie szkoły.

  Telefon do sekretariatu szkoły : 48 661 35 03

   

  Dokumenty wymagane przy zapisie dziecka do szkoły:

  1. Dowód osobisty jednego z rodziców.
  2. Kopia odpisu aktu urodzenia dziecka  - do wglądu.
  3. Aktualne zdjęcie dziecka – do legitymacji szkolnej.
  4. Karta zgłoszenia dziecka do klasy I (załącznik nr 1 – z obwodu szkoły, załącznik nr 2 – spoza obwodu szkoły) – do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej.

   

  W przypadku podjęcia decyzji o nauce w szkole innej niż obwodowa, rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany do powiadomienia szkoły obwodowej w formie pisemnego oświadczenia o miejscu realizacji przez nie obowiązku szkolnego.

  Załączniki:

  Regulamin_rekrutacji_do_klasy_I.doc

  Harmonogram_rekrutacji.doc

  Karta_zgloszenia_z_obwodu_-_zalacznik_nr_1.doc

  Karta_zgloszenia_spoza_obwodu-_zalacznik_nr_2.doc

   

   

 • 1 KWIETNIA - SPRAWDZIAN KLAS SZÓSTYCH !!!

  1 kwietnia (wtorek) 2014 roku o godz. 9.00 odbędzie się sprawdzian uczniów klas szóstych.

  - jest to dzień wolny od zajęć dydaktycznych - wychowawczych

  - świetlica szkolna będzie czynna zgodnie z planem,

   - uczniowie klas VI - tych zobowiązani są przybyć do szkoły do godziny 8.30

 • REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

  Rekrutacja do oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Juliana Suskiego w Jasieńcu

  Dyrektor PSP im. J. Suskiego w Jasieńcu informuje , że w związku z organizacją roku szkolnego 2014/2015 rozpoczynają się zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego.

  Informacje dotyczące rekrutacji dzieci oraz karty zgłoszeń i karty potwierdzenia woli kontynuowania edukacji przedszkolnej w oddziale przedszkolnym dostępne są na stronie internetowej naszej szkoły (www.pspjasieniec.edupage.org) i w sekretariacie szkoły. Telefon do sekretariatu szkoły: 48 661 35 03

  Zapisy dokonujemy w dniach od 1.03. do 31.03.2014r.

  w godz.  8.00 – 15.00.

    

  W roku szkolnym 2014/2015 obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego objęte są:

  dzieci urodzone po 30 czerwca 2008r, które nie rozpoczęły nauki w klasie  pierwszej.

  -  dzieci urodzone  w 2009 roku

  Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny do 8 roku życia  oraz w wyjątkowych sytuacjach dzieci 3-4 letnie.

  Załączniki:      

  Regulamin_rekrutacji_do_oddzialu_przedszkolnego.doc_2.doc

  Harmonogram_rekrutacji_do_oddzialu_przedszkolnego.doc

  Potwierdzenie_woli_-_zalacznik_nr_1.doc

  Karta_zgloszenia_do_oddzialu_przedszkolnego_-_zalacznik_nr_2.doc

   

 • RAJD PIESZY „WITAJ WIOSNO”

  22 marca 2014r. (sobota) grupa uczniów PSP im. J. Suskiego w Jasieńcu pod opieką pani Wiesławy Rusin, pani Marzeny Żurawskiej i pani Krystyny Merskiej wybrała się na XXVIII Rajd Pieszy pod hasłem „Witaj Wiosno” – Warka 2014r. Po zbiórce i zgłoszeniu drużyn turystycznych wszyscy wraz ze swoją Marzanną wyruszyli na trasę rajdu. Na wareckim rynku przed Ratuszem uczestnicy rajdu spotkali się z władzami miasta i PTTK-u. Wszyscy „rajdowicze”, a było ich 350 otrzymali znaczki, słodkie upominki i dalej wędrówka! Spotkanie drużyn odbyło się na Kempingu Sielanka nad Pilicą. Tu odbyła się prezentacja drużyn, konkurs piosenki o tematyce wiosennej, ognisko turystyczne z pieczeniem kiełbasek, wesołą zabawą oraz pożegnanie zimy i powitanie wiosny. Pogoda dopisała, humory też! Do domu wszyscy wrócili zmęczeni ale zadowoleni. Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze im. Wiktora Krawczyka w Warce oraz Kemping Sielanka nad Pilicą zadbali o bezpieczeństwo i organizację rajdu. Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy! Do zobaczenia na trasie na kolejnym rajdzie!

 • OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ - III MIEJSCE W ELIMINACJACH POWIATOWYCH

  W dniu 17.03.2013 r. uczniowie naszej szkoły: Jakub Napiórkowski (VIB) i Jakub Grzelak (VIB) reprezentowali gminę Jasieniec w powiatowych eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej (OTWP) pod hasłem "Młodzież Zapobiega Pożarom". Turniej odbył się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu. Celem tego turnieju jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Po bardzo wyrównanej walce do części ustnej awansował Jakub Grzelak. W klasyfikacji końcowej zajął III miejsce i otrzymał nagrodę rzeczową. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów:)

 • NAGRODY NIESPODZIANKI DLA KLASY IIB

  Uczniowie klasy IIB pod kierunkiem wychowawczyni Pani Wiesławy Rusin pracują systematycznie z ,,Ortofankiem": piszą listy, układają wiersze, rozwiązują krzyżówki. I właśnie Weronika Bogusz oraz Błażej Chojnacki otrzymali nagrody  - niespodzianki z ,,Ortofanka" nr 177. Gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszej pracy.

 • ETAP GMINNY MAŁEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO ROZSTRZYGNIĘTY !

  We wtorek, 11 marca piętnaścioro naszych uczniów brało udział w eliminacjach gminnych Małego Konkursu Recytatorskiego. Prezentowali dwa wybrane przez siebie wiersze polskich poetów. Miło nam, że reprezentanci naszej szkoły zajęli następujące miejsca:

  kategoria kl. I - IV:

  I miejsce - Bartosz Lep (kl. IA)

  II miejsce - Julia Zaranek (kl. IVA)

  kategoria kl. V - VI:

  I miejsce Julia Szturo (kl. VIA)

  II miejsce Amelia Rosłoń (kl. VA)

  III miejsce Miłosz Komar (kl. VC)

  Gratulujemy zwycięzcom i uczestnikom:) Bartosz Lep i Julia Szturo będą reprezentowali Gminę Jasieniec  w eliminacjach powiatowych, które odbędą się 25marca w Grójcu. Trzymamy kciuki !

 • "POZNAJEMY OJCOWIZNĘ" - I MIEJSCE

  6 marca 2014 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Radomiu odbyło się podsumowanie na szczeblu regionalnym Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego ,,Poznajemy Ojcowiznę".Marta Dąbrowska z klasy V B Publicznej Szkoły Podstawowej im. Juliana Suskiego w Jasieńcu pisała pracę literacką pt. ,,Warka - moje najciekawsze chwile spędzone z babcią" pod kierunkiem mgr  Wiesławy Rusin. Marta zajęła I miejsce i praca zakwalifikowała się na szczebel wojewódzki. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy ,,Poznajemy Ojcowiznę"  organizowany jest  przez Zarząd Główny PTTK w Warszawie oraz przez  redakcję ,,Poznaj swój kraj". Celem konkursu jest zachęcanie dzieci, młodzieży do poznawania swojego regionu oraz do poznawania ziemi ojczystej. Na podsumowaniu komisja konkursowa pochwaliła i docenila uczestników konkursu za prace - wysoki poziom.  Podziękowano również nauczycielom i opiekunom prac, rodzicom oraz dziadkom za pomoc w tworzeniu tych ,,dzieł".

page:

News

Contact

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Suskiego
  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Suskiego, ul. Szkolna 7, 05-604 Jasieniec
 • (048) 661 35 03

Photogallery