Szkolny Wolontariat "Nie tylko ja..."

Aktualności

Sprawozdanie z działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu

działającego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Juliana Suskiego w Jasieńcu

za I półrocze  roku szkolnego 2017/2018

 

                W październiku 2017 roku rozpoczął działalność Szkolny Klub Wolontariatu, którego opiekunami zostali Małgorzata Skoczylas, Anna Cieślak, Danuta Małachowska, Tatiana Małek, Ewa Figlewicz, Elżbieta Kwiatkowska. Przy współpracy wszystkich nauczycieli szkoły  podjęto wiele inicjatyw i działań związanych z wolontariatem.

                Wszyscy uczniowie  zainteresowani działalnością w klubie wraz z rodzicami podpisali kontrakt (zgodę), wyrażając tym samym wolę i chęć dobrowolnej, nieodpłatnej pracy na rzecz innych. Na liście znajdują się uczniowie klas VII i oddziałów gimnazjalnych  łącznie 54 osoby. W trakcie półrocza organizowane były spotkania klubu, pierwsze odbyło się 27 października 2017r.

 

Na podstawie poniższych przepisów oparto funkcjonowanie Szkolnego Klubu Wolontariatu:

 • Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z 24 kwietnia 2003 r., znowelizowaną 22 stycznia 2010 r.)
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r.poz. 380)
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r.poz. 191)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz.U. z 2007 r. nr 201, poz. 1455)

 

Cele  szczegółowe  działań:

 • Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.
 • Uwrażliwienie  potrzeby innych, kształtowanie postaw prospołecznych.
 • Rozwijanie empatii, zrozumienia.
 • Inspirowanie  do aktywnego spędzania czasu wolnego.
 • Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności.
 • Uściślanie współpracy z pobliskimi placówkami oświatowymi.
 • Wzbogacanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczego.
 • Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem.
 • Zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni.
 • Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
 • Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi.
 • Dawanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń.
 • Rozwijanie zainteresowań.
 • Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach.
 • Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

 

 

 

 

ZORGANIZOWANE I PRZEPROWADZONE DZIAŁANIA.

 1. Gimnazjaliści w przedszkolu.

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Jasieńcu rozpoczęli akcję pomocy w sprawowaniu opieki nad przedszkolakami w pobliskim przedszkolu „Bajkowy Świat”. Młodzież  pod fachowym okiem pań z przedszkola uczy się pracy z maluchami poprzez różne zabawy. Jest to jedna z form preorientacji zawodowej młodzieży. Wykonywane są również różne projekty z maluchami.

 1. Zbiórka baterii , makulatury, zużytych  telefonów oraz korków.

Zbiórka trwa cały rok.

 1. Współpraca z Parafią Jasieniec.

5 listopada 2017 – organizacja wieczornicy „Tym, którzy odeszli…” w kościele w Jasieńcu.

 1. Udział w wystawie i kiermaszu bożonarodzeniowym zorganizowanym przez Przedszkole „Bajkowy Świat” w Jasieńcu..

10 grudnia 2017 r.  rodzice wraz z nauczycielami przedszkola zorganizowali kiermasz bożonarodzeniowy. Wolontariusze z naszej szkoły włączyli się w przygotowania i zaoferowali swoją pomoc. Można było podziwiać i nabyć przepiękne, ręcznie wykonane ozdoby świąteczne.

 1. Przygotowanie upominków dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Lesznowoli.

W grudniu 2017 nauczyciele wraz z uczniami przekazali pensjonariuszom Domu Pomocy Społecznej w Lesznowoli upominki i karty świąteczne przygotowane przez naszych uczniów. Zostały wystawione jasełka bożonarodzeniowe „Dziecię się nam narodziło”  a następnie wspólnie z uczniami kolędowano.

 

 1. Zorganizowanie pomocy dla potrzebujących w postaci Świątecznej Paczki.

W grudniu 2017 r.  uczniowie wraz z wychowawcami  przygotowali świąteczne paczki i upominki dla dwóch uczennic naszej szkoły, które zmieniły miejsce zamieszkania.

 

 1. Świąteczna Paka dla Swojaka.

3 grudnia 2017 – współpraca ze Stowarzyszeniem Gmina Jasieniec dla Pokoleń w postaci pomocy w zbiórce środków finansowych dla osób najbardziej potrzebujących z gminy Jasieniec.

 1. Współpraca ze Stowarzyszeniem Powiatowego Klubu Uśmiechniętego Seniora „PoKUSa”.

Pomoc w organizacji świątecznego kiermaszu ozdób bożonarodzeniowych – 10 grudnia 2017r.

 1. Współpraca ze Stowarzyszeniem W.A.R.K.A.

Wzięcie udziału w akcji Miejsce Przyjazne Seniorom.

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

Serdecznie zapraszamy

 WOLONTARIUSZY

             na spotkanie  19.01.2017r o godzi. 13.00 w sali nr 19.

 

Porządek zebrania:

1.Podsumowanie dotychczasowych działań.

2.Propozycje pracy w II semestrze.

3.Omówienie i przygotowanie regulaminów  poszczególnych działań.

4.Wyznaczenie wolontariuszy do proponowanych zadań.

 

                Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu „Nie tylko ja…”: 
           p.Wanda Tkaczyk, p.Marzena Żurawska, p.Małgorzata Zielińska

 

 

NASZE DZIAŁANIA W MINIONYCH MIESIĄCACH :)

GRUDZIEŃ

        Wystawienie przedstawienia „O Świętym Mikołaju” dla:

- dzieci z Przedszkola Bajkowy Świat w Jasieńcu – 06.12.16r;

- uczniów PSP im. J. Suskiego w Jasieńcu – 06.12.16r.;

- podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Łychowskiej Woli – 07.12.16r.;

- uczniów Szkoły Specjalnej w Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach;

Nie trzeba mieć niesamowitych zdolności – wystarczyły chęć zrobienia czegoś dobrego. Na miarę swoich możliwości. Ze szczerego serca wolontariusze zaprezentowali to czym mogli się podzielić – przedstawieniem – które dało wiele radości,
a sami zyskali jeszcze więcej – pewności siebie, integracji grupy, a przede wszystkim wiary we własne siły – bo czynione dobro zawsze do nas powróci.

 

Przygotowanie, organizacja i prezentacja dekoracji świątecznych dla:

-   KAUFLAND w Grójcu - świąteczne przyozdobienie Działu Obsługi Klienta: świąteczne stroiki, zabawny bałwanek
oraz pocztówka z serdecznymi życzeniami;

- Związkiem Sadowników RP – jako przedsięwzięcie organizowane w Warce w związku z projektem „Jabłkowa Warka – Owoc Naszej Pasji”  realizowanym w ramach Programu Lokalne Partnerstwa PAFW. Akcja polegała na przemienieniu rynku miejskiego w zimowy sad owocowy. Jedno z drzewek pięknie się prezentuje przyozdobione dekoracyjnymi owocami przygotowanymi przez nasze dzieci.

 

·        Przygotowanie świątecznych paczek dla dwóch chłopców w ramach akcji „Świąteczne anioły” Parafii św. Rocha w Jasieńcu.

Bardzo chcieliśmy włączyć się w tą akcję. Wolontariusze uczą się bycia wrażliwym na potrzeby innych, ale przede wszystkim docenianie tego co mają. Wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka przejawia się w chęci niesienia pomocy. Wrażliwość ta jest wyjątkowa, ponieważ nie powoduje użalania się, lecz wzbudza do działania. Uczy, gdzie i u kogo można znaleźć pomoc, bo każdy może pomocy potrzebować – szczególnie młodzi, zagubieni, bez autorytetu dziś tak bardzo potrzebnego.

LISTOPAD

Powołanie członków do Szkolnego Koła Wolontariatu „Nie tylko ja…”;

Świadome, bezinteresowne i nieodpłatne działanie na rzecz innych – tak brzmi definicja wolontariatu. Wolontariusze angażują się, ponieważ są wrażliwi na potrzeby i nieszczęście, chcą działać, sprawdzać siebie i widzieć sens tego, co robią. Wolontariat to nie tylko możliwość pomocy tym, którzy tego najbardziej potrzebują.
To szansa na rozwój, poznanie nowych ludzi i zdobycie pewności siebie.

Opracowanie scenariusza i przygotowanie przedstawienia o tematyce świątecznej. Jednym z niezwykłych dni w roku jest dzień Świętego Mikołaja. Dlatego też przygotowane zostało przedstawienie - czego możemy nauczyć się od Tego cudownego świętego, takiego prekursora wszystkich wolontariuszy – dzielenia się tym, czym możemy i spełniania szlachetnych uczynków, by innym dać radość, a samym stać się lepszymi, każdy na miarę swoich możliwości.

I z takim przesłaniem wolontariusze pracowali nad przedstawieniem.

PAŹDZIERNIK

·        Warsztaty – Idea wolontariatu, prowadzone członków Wolontariatu „Pomocna dłoń” działającego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu dla uczniów klas VI. Dziewczyny z wolontariatu “Pomocna dłoń” działającego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu przygotowali warsztaty nt idei wolontariatu, zaprezentowały działalność swojej organizacji oraz inicjatyw, kóre podejmowała w roku 2015. Szóstoklasiści zostali podzieleni na grupy a ich zadaniem było wypisanie pozytywnych i negatywnych aspektów działalności charytatywnej, sformułowanie definicji wolontariatu oraz oceny czy pomaganie jest faje. Praca w grupach przyniosła wiele cikawych spostrzeżeń, śmiechu i satysfakcji młodym wolontariuszkom, które wcielały się w rolę pedagoga. Podczas prezentowania inicjatyw „Pomocnej dłoni” uczniowie zadawali pytania o cel i pomyślność prowadzonych akcji. Byli pod wrażeniem, że było ich tak wiele. A przede wszystkim ile można zdziałać w grupie.

 

 

Każdy może zostać Świętym Mikołajem !

Nasza szkoła w ramach Szkolnego Koła Wolontariatu  „Nie tylko ja…”

przygotowuje świąteczne paczki dla dwóch chłopców w wieku 14 i 18 lat, którzy bardzo liczą na naszą pomoc. Jeżeli chcesz przyłączyć się do grona Wolontariuszy Świętego Mikołaja podaruj Coś od siebie.

Czekamy na Wasze wsparcie do piątku 16 grudnia - w sekretariacie szkoły.

Liczymy na wasze dobre serduszka!

                                                                                                    Koordynatorzy Szkolnego Koła Wolontariatu 

Aktualności

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Suskiego
  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Suskiego, ul. Szkolna 7, 05-604 Jasieniec
 • (048) 661 35 03

Galeria zdjęć