AKTUALNOŚCI Terminy konsultacji Pielęgniarka szkolna Dekalog dla rodziców dzieci dyslektycznych Ubezpieczenie 2017/2018 Profilaktyka Rozkład jazdy autobusów szkolnych Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Regulamin dowożenia uczniów do szkół na terenie Gminy Jasieniec Zasady płatności za podręczniki Konkursy przedmiotowe WYCIECZKI WYKAZ PODRĘCZNIKÓW 2018/2019

Dla rodziców

AKTUALNOŚCI

Prosimy o zapoznanie się z listem Minister Edukacji Narodowej w związku ze zbliżającymi się wakacjami

List_Minister_Edukacji_Narodowej_2017.06.12.docx

UWAGA RODZICE! INFORMACJA DOTYCZĄCA WPŁAT ZA ZNISZCZONE PODRĘCZNIKI

ZMIANA W PŁATNOŚCIACH ZA ZNISZCZONE/ZAGUBIONE PODRĘCZNIKI

         Zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN od 15 lutego 2017 r. rodzice dokonują zwrotu kwoty za wszystkie zniszczone/zagubione podręczniki wyłącznie na rachunek organu prowadzącego szkołę, czyli w przypadku PSP w Jasieńcu na rachunek Urzędu Gminy w Jasieńcu.

Zostały zniesione dotychczasowe przepisy, w których wpłat za zniszczone/zagubione elementarze do klasy I,II i III dokonywano na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej, a za wszystkie pozostałe podręczniki na rachunek organu prowadzącego. Obecnie wpłat za jakikolwiek zniszczony/zagubiony podręcznik należy dokonywać na rachunek organu prowadzącego szkołę.

Szczegółowe informacje na temat wpłat za zniszczone/zagubione podręczniki znajdują się poniżej.

UWAGA RODZICE!

UWAGA RODZICE I UCZNIOWIE KLAS I,II,III,IV i V!

DO DNIA  9 CZERWCA  2017 r. UCZNIOWIE ZWRACAJĄ DO WYCHOWAWCÓW WSZYSTKIE „DARMOWE” PODRECZNIKI, Z KTÓRYCH KORZYSTALI

 W ROKU SZKOLNYM 2016/2017.

W przypadku zniszczenia/zagubienia podręcznika rodzic powinien, zgodnie z przepisami, zapłacić odpowiednią kwotę – według „Wykazu kwot do zapłaty za poszczególne podręczniki” (poniższy załącznik)

 Wykaz_kwot_do_zaplaty_za_zniszczone_podreczniki.odt

 na rachunek Urzędu Gminy w Jasieńcu oraz przedstawić dowód wpłaty w sekretariacie szkoły.

Wpłat należy dokonywać na rachunek Urzędu Gminy w Jasieńcu obsługiwany przez Bank Spółdzielczy w Jasieńcu,

nr rachunku: 57 9130 0003 2001 0000 0198 0039.

W polu nazwa odbiorcy należy wpisać: Gmina Jasieniec Jednostki Oświatowe. W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik”, a następnie podać nazwę, klasę i część podręcznika, np. Matematyka kl. 4, część 2.

Wszyscy rodzice są zobowiązani do podpisu zwrotu podręczników na liście u wychowawców klas
do dnia 13 czerwca 2017 r.

 

Prosimy Rodziców, Opiekunów i Wychowawców o zapoznanie się z listem Rzecznika Praw Dziecka Pana Marka Michalaka z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka

list_1_czerwca_2017.pdf

 

Prosimy o zapoznanie się rodziców z Listem Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców, w którym informuje o aktualnym stanie wprowadzania zmian w systemie edukacji:

List_Ministra_Edukacji_Narodowej_do_Rodzicow(1).pdf

 

 

Informujemy, iż od 1.09.2017r. miejscem realizacji obowiązku szkolnego
uczniów klas I,II,III, IV, V, VI, VII
jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Suskiego w Jasieńcu

 

                                                                                

Procedury i terminy rekrutacji do oddziału dwujęzycznego i sportowego dla klas VII w roku szkolnym 2017/2018 znajduja się w ponizszych załącznikach

Informacje_dla_rodzicow_-_o._dwujezyczny_i_o._sportowy.doc

WNIOSEK_-_o._dwujezyczne_i_o._sportowe.doc

 

 

Zachęcamy rodziców i opiekunów do zapoznania się z materiałami dostępnymi na stronie ORE,
dotyczącymi bezpieczeństwa w sieci. Poniżej zamieszczamy link do strony

https://www.ore.edu.pl/bezpiecznaszkola/4323-bezpieczenstwo-w-sieci

oraz link do prezentacji dot. zagrożenia w Internecie - Gry komputerowe

zapobieganie-reagowanie-gry-komputerowe.pdf

 

 

Uwaga Rodzice! Prosimy o zapoznanie się z listem Rzecznika Praw Dziecka Pana Marka Michalaka skierowanym do dyrektorów, nauczycieli i opiekunów dzieci.

List_Rzecznika_Praw_Dziecka_-_Pana_Marka_Michalaka.pdf

 

Prosimy o zapoznanie się z załączonym listem Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców, w którym zawarte są informacje
o najważniejszych zmianach związanych z reformą edukacji.

List_Ministra_Edukacji_Narodowej_do_Rodzicow.pdf

 

Aktualności

Kontakt

  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Suskiego
    Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Suskiego, ul. Szkolna 7, 05-604 Jasieniec
  • (048) 661 35 03

Galeria zdjęć