AKTUALNOŚCI Pielęgniarka szkolna Dekalog dla rodziców dzieci dyslektycznych Ubezpieczenie 2017/2018 Profilaktyka Rozkład jazdy autobusów szkolnych Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Regulamin dowożenia uczniów do szkół na terenie Gminy Jasieniec Zasady płatności za podręczniki Konkursy przedmiotowe WYCIECZKI WYKAZ PODRĘCZNIKÓW 2018/2019

Dla rodziców

AKTUALNOŚCI

 

Poniżej przedstawiamy wykaz konkursów przeprowadzonych w latach 2014/2015 - 2018/2019, w których osiągnięcia mogą być wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum i za które przysługują punkty w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Konkursy przeprowadzone w roku szkolnym 2014/2015

 

 

I Konkursy przedmiotowe organizowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu:

 

Szkoła Podstawowa:

 1. Konkurs polonistyczny,
 2. Konkurs matematyczny,
 3. Konkurs przyrodniczy,
 4. Konkurs informatyczny miniLOGIA

 

Gimnazjum:

 1. Konkurs polonistyczny,
 2. Konkurs historyczny,
 3. Konkurs geograficzny,
 4. Konkurs matematyczny,
 5. Konkurs fizyczny,
 6. Konkurs chemiczny,
 7. Konkurs biologiczny,
 8. Konkurs wiedzy o społeczeństwie
 9. Konkurs języka angielskiego,
 10. Konkurs języka niemieckiego,                     
 11. Konkurs języka rosyjskiego,
 12. Konkurs języka francuskiego,
 13. Konkurs informatyczny LOGIA.

 

II Konkursy tematyczne organizowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty:

 

 1. Gimnazjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej „HIERONYMUS”,
 2. Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”,
 3. Konkurs Prymasa Tysiąclecia,
 4. Jan Paweł II –  Polak i Europejczyk.

 

III Konkursy interdyscyplinarne organizowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty:

 1. Konkurs Kultury Klasycznej,
 2. Konkurs Filozoficzny „ W drodze ku mądrości”.

 

Konkursy przeprowadzone w roku szkolnym 2015/2016

 

 

I Konkursy przedmiotowe organizowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu:

 

Szkoła Podstawowa:

 1. Konkurs języka polskiego,
 2. Konkurs matematyczny,
 3. Konkurs informatyczny miniLOGIA

 

Gimnazjum:

 1. Konkurs języka polskiego,
 2. Konkurs historyczny,
 3. Konkurs geograficzny,
 4. Konkurs matematyczny,
 5. Konkurs fizyczny,
 6. Konkurs chemiczny,
 7. Konkurs biologiczny,
 8. Konkurs wiedzy o społeczeństwie,
 9. Konkurs języka angielskiego,
 10. Konkurs języka niemieckiego,                     
 11. Konkurs języka rosyjskiego,
 12. Konkurs języka francuskiego,
 13. Konkurs informatyczny LOGIA.

 

II Konkursy tematyczne organizowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty:

 

 1. Gimnazjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej „HIERONYMUS”,
 2. Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”,
 3. Konkurs Prymasa Tysiąclecia,
 4. Jan Paweł II – wychowawca młodzieży,

 

 

III Konkursy interdyscyplinarne organizowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty:

 1. Konkurs Kultury Klasycznej,
 2. Konkurs Filozoficzny „ W drodze ku mądrości”.

Konkursy przeprowadzone w roku szkolnym 2016/2017

 

 

 

 1. Konkursy przedmiotowe organizowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu:

 

 

Szkoła Podstawowa:

 

 1. Konkurs języka polskiego,
 2. Konkurs matematyczny,
 3. Konkurs informatyczny miniLOGIA

 

Gimnazjum:

 

 1. Konkurs języka polskiego,
 2. Konkurs historyczny,
 3. Konkurs geograficzny,
 4. Konkurs matematyczny,
 5. Konkurs fizyczny,
 6. Konkurs chemiczny,
 7. Konkurs biologiczny,
 8. Konkurs wiedzy o społeczeństwie,
 9. Konkurs języka angielskiego,
 10. Konkurs języka niemieckiego,                     
 11. Konkurs języka rosyjskiego,
 12. Konkurs języka francuskiego,
 13. Konkurs języka hiszpańskiego,
 14. Konkurs informatyczny LOGIA.

 

II Konkursy tematyczne organizowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty:

 

 1. Gimnazjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej „HIERONYMUS”,
 2. Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”,
 3. „Lech Kaczyński – historia najnowsza”,
 4. „Trzy matki Jan Paweł II –  Emilia Wojtyła, Matka Boża i Ojczyzna”.

 

III Konkursy interdyscyplinarne organizowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty:

 

 1. Konkurs Kultury Klasycznej,
 2. Konkurs Filozoficzny „ W drodze ku mądrości”.

Konkursy przeprowadzone w roku szkolnym 2017/2018

 

 

 

 1. Konkursy przedmiotowe organizowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu:

 

Szkoła Podstawowa:

 

 1. Konkurs języka polskiego,
 2. Konkurs matematyczny,
 3. Konkurs informatyczny miniLOGIA.

 

Gimnazjum:

 

 1. Konkurs języka polskiego,
 2. Konkurs historyczny,
 3. Konkurs geograficzny,
 4. Konkurs matematyczny,
 5. Konkurs fizyczny,
 6. Konkurs chemiczny,
 7. Konkurs biologiczny,
 8. Konkurs wiedzy o społeczeństwie,
 9. Konkurs języka angielskiego,
 10. Konkurs języka niemieckiego,                      
 11. Konkurs języka rosyjskiego,
 12. Konkurs języka francuskiego,
 13. Konkurs języka hiszpańskiego,
 14. Konkurs informatyczny LOGIA.

 

II Konkursy tematyczne organizowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty:

 

 1. „Znani i nieznani bohaterowie opozycji lat 70-tych oraz 80-tych”,
 2. Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”,
 3. Gimnazjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej „HIERONYMUS”,
 4. „Habemus Papam. Jan Paweł II – papież przełomów”.

 

 

III Konkursy interdyscyplinarne organizowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty:

 

 1. Konkurs Kultury Klasycznej,
 2. Konkurs Filozoficzny „ W drodze ku mądrości”.

Konkursy, które zostaną przeprowadzone w roku szkolnym 2018/2019

 

I Konkursy przedmiotowe organizowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu:

 

Szkoła Podstawowa:

 

 1. Konkurs języka polskiego,
 2. Konkurs historyczny,
 3. Konkurs geograficzny,
 4. Konkurs matematyczny,
 5. Konkurs fizyczny,
 6. Konkurs chemiczny,
 7. Konkurs biologiczny,
 8. Konkurs wiedzy o społeczeństwie,
 9. Konkurs języka angielskiego,
 10. Konkurs języka niemieckiego,                     
 11. Konkurs języka rosyjskiego,
 12. Konkurs języka francuskiego,
 13. Konkurs języka hiszpańskiego,
 14. Konkurs informatyczny LOGIA.

 

Gimnazjum:

 

 1. Konkurs języka polskiego,
 2. Konkurs historyczny,
 3. Konkurs geograficzny,
 4. Konkurs matematyczny,
 5. Konkurs fizyczny,
 6. Konkurs chemiczny,
 7. Konkurs biologiczny,
 8. Konkurs wiedzy o społeczeństwie,
 9. Konkurs języka angielskiego,
 10. Konkurs języka niemieckiego,                      
 11. Konkurs języka rosyjskiego,
 12. Konkurs języka francuskiego,
 13. Konkurs języka hiszpańskiego,
 14. Konkurs informatyczny LOGIA.

 

II Konkursy tematyczne organizowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty:

 

 1. Konkurs Wiedzy Biblijnej „HIERONYMUS”,
 2. „Jan Paweł II – papież wolności”
 3. Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”,

 

 

 

III Konkursy interdyscyplinarne organizowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty:

 

 1. Konkurs Wiedzy o Mazowszu
 2. Konkurs Kultury Klasycznej,
 3. Konkurs Filozoficzny „ W drodze ku mądrości”.

Laureaci ww. konkursów przedmiotowych są przyjmowani w pierwszej kolejności do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

Finaliści konkursów przedmiotowych oraz laureaci i finaliści konkursów tematycznych i interdyscyplinarnych otrzymują punkty zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzeń w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego         (Dz. U. z 2017r. poz. 610 – po podstawówce, Dz. U. z 2017r. poz. 586 – po gimnazjum):

 

Za 2 lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego (z różnych przedmiotów) –  10 pkt,

Za 2 lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego (różnych)  – 7 pkt,

Za 2 lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego (różnych) – 5 pkt,

Za tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt,

Za tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –5 pkt,

Za tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt;

 

W przypadku Ogólnopolskiego konkursu historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”:

 

Za tytuł laureata etapu wojewódzkiego – 5 pkt

Za tytuł finalisty etapu wojewódzkiego – 3 pkt,

Za tytuł laureata etapu ogólnopolskiego – 7 pkt,

Za tytuł finalisty etapu ogólnopolskiego – 5 pkt.

 

 

Ww. osiągnięcia mogą być uzyskane w klasach IV-VIII szkoły podstawowej lub                     I-III gimnazjum.

 

 

 

 

 

 

Prosimy o zapoznanie się z listem Minister Edukacji Narodowej w związku ze zbliżającymi się wakacjami

List_Minister_Edukacji_Narodowej_2017.06.12.docx

UWAGA RODZICE! INFORMACJA DOTYCZĄCA WPŁAT ZA ZNISZCZONE PODRĘCZNIKI

ZMIANA W PŁATNOŚCIACH ZA ZNISZCZONE/ZAGUBIONE PODRĘCZNIKI

         Zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN od 15 lutego 2017 r. rodzice dokonują zwrotu kwoty za wszystkie zniszczone/zagubione podręczniki wyłącznie na rachunek organu prowadzącego szkołę, czyli w przypadku PSP w Jasieńcu na rachunek Urzędu Gminy w Jasieńcu.

Zostały zniesione dotychczasowe przepisy, w których wpłat za zniszczone/zagubione elementarze do klasy I,II i III dokonywano na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej, a za wszystkie pozostałe podręczniki na rachunek organu prowadzącego. Obecnie wpłat za jakikolwiek zniszczony/zagubiony podręcznik należy dokonywać na rachunek organu prowadzącego szkołę.

Szczegółowe informacje na temat wpłat za zniszczone/zagubione podręczniki znajdują się poniżej.

UWAGA RODZICE!

UWAGA RODZICE I UCZNIOWIE KLAS I,II,III,IV i V!

DO DNIA  9 CZERWCA  2017 r. UCZNIOWIE ZWRACAJĄ DO WYCHOWAWCÓW WSZYSTKIE „DARMOWE” PODRECZNIKI, Z KTÓRYCH KORZYSTALI

 W ROKU SZKOLNYM 2016/2017.

W przypadku zniszczenia/zagubienia podręcznika rodzic powinien, zgodnie z przepisami, zapłacić odpowiednią kwotę – według „Wykazu kwot do zapłaty za poszczególne podręczniki” (poniższy załącznik)

 Wykaz_kwot_do_zaplaty_za_zniszczone_podreczniki.odt

 na rachunek Urzędu Gminy w Jasieńcu oraz przedstawić dowód wpłaty w sekretariacie szkoły.

Wpłat należy dokonywać na rachunek Urzędu Gminy w Jasieńcu obsługiwany przez Bank Spółdzielczy w Jasieńcu,

nr rachunku: 57 9130 0003 2001 0000 0198 0039.

W polu nazwa odbiorcy należy wpisać: Gmina Jasieniec Jednostki Oświatowe. W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik”, a następnie podać nazwę, klasę i część podręcznika, np. Matematyka kl. 4, część 2.

Wszyscy rodzice są zobowiązani do podpisu zwrotu podręczników na liście u wychowawców klas
do dnia 13 czerwca 2017 r.

 

Prosimy Rodziców, Opiekunów i Wychowawców o zapoznanie się z listem Rzecznika Praw Dziecka Pana Marka Michalaka z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka

list_1_czerwca_2017.pdf

 

Prosimy o zapoznanie się rodziców z Listem Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców, w którym informuje o aktualnym stanie wprowadzania zmian w systemie edukacji:

List_Ministra_Edukacji_Narodowej_do_Rodzicow(1).pdf

 

 

Informujemy, iż od 1.09.2017r. miejscem realizacji obowiązku szkolnego
uczniów klas I,II,III, IV, V, VI, VII
jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Suskiego w Jasieńcu

 

                                                                                

Procedury i terminy rekrutacji do oddziału dwujęzycznego i sportowego dla klas VII w roku szkolnym 2017/2018 znajduja się w ponizszych załącznikach

Informacje_dla_rodzicow_-_o._dwujezyczny_i_o._sportowy.doc

WNIOSEK_-_o._dwujezyczne_i_o._sportowe.doc

 

 

Zachęcamy rodziców i opiekunów do zapoznania się z materiałami dostępnymi na stronie ORE,
dotyczącymi bezpieczeństwa w sieci. Poniżej zamieszczamy link do strony

https://www.ore.edu.pl/bezpiecznaszkola/4323-bezpieczenstwo-w-sieci

oraz link do prezentacji dot. zagrożenia w Internecie - Gry komputerowe

zapobieganie-reagowanie-gry-komputerowe.pdf

 

 

Uwaga Rodzice! Prosimy o zapoznanie się z listem Rzecznika Praw Dziecka Pana Marka Michalaka skierowanym do dyrektorów, nauczycieli i opiekunów dzieci.

List_Rzecznika_Praw_Dziecka_-_Pana_Marka_Michalaka.pdf

 

Prosimy o zapoznanie się z załączonym listem Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców, w którym zawarte są informacje
o najważniejszych zmianach związanych z reformą edukacji.

List_Ministra_Edukacji_Narodowej_do_Rodzicow.pdf

 

Aktualności

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Suskiego
  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Suskiego, ul. Szkolna 7, 05-604 Jasieniec
 • (048) 661 35 03

Galeria zdjęć