Świetlica

Regulamin Świetlicy

Cele działalności świetlicy szkolnej:


 

Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu. Poza tym w świetlicy realizowane są następujące cele i zadania:

 • tworzenie optymalnych warunków rozwoju uczniów;

 • wzbogacanie potrzeb przez rozwijanie zainteresowań uczniów;

 • propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego;

 • pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji ;

 • rozwijanie umiejętności pracy indywidualnej oraz współdziałania w grupie;W ramach pracy w świetlicy szkolnej realizowane są zajęcia z zakresu:


 • rozwijające umiejętności manualne (zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, origami, sklejanie i inne);


 • doskonalące umiejętność  samodzielnego czytania i słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela, dobrze czytających uczniów lub gości zaproszonych w ramach akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom” (czytanie bajek, wierszy, opowiadań, prasy dla dzieci);


 • wzbogacające posiadanie wiadomości, zaspokajające ciekawość świata (czytanie książek, encyklopedii, rozmowy i pogadanki z dziećmi, zabawy tematyczne, gry dydaktyczne i edukacyjne);


 • kształtujące umiejętności wypowiadania się na zadany i dowolny temat, formułowanie pytań i odpowiedzi 9rozmowy i pogadanki z dziećmi, zabawy typu: dokończ zdanie, opowiedz co było dalej, …);


 • kształtujące umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne, odrabianie prac domowych);


 • ćwiczące umiejętność zapamiętywania fragmentów tekstu wiersza, piosenki (programy artystyczne, inscenizacje , zajęcia muzyczne);


 • wzbogacające ekspresję twórczą (pisanie bajek, opowiadań, prace plastyczne, zabawy konstrukcyjne, zabawy tematyczne, zajęcia muzyczne);


 • kształtujące ekspresję ruchową (zabawy rytmiczne, pląsy, zabawy taneczne);


 • zwiększające sprawność fizyczną, wyrabiając koordynację ruchową (gry i zabawy zręcznościowe, w sali lub na placu zabaw);


 • relaksujące i wyciszające (relaks przy muzyce, zabawy wyciszające, oglądanie filmów, dowolne zabawy dzieci).

 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY     ·     Wchodząc do świetlicy mówię ,,dzień dobry”.

     ·     Pamiętam o używaniu słów: proszę, dziękuję, przepraszam.

     ·     Jestem uprzejmy i miły dla kolegów.

     ·     Do osób starszych odnoszę się z szacunkiem.

     ·     Traktuję innych grzecznie, życzliwie i tolerancyjnie, bo chcę żyć wśród przyjaciół.

     ·     Mogę się bawić we wszystkie gry i zabawy, jeżeli nie przeszkadzam innym i nie stwarzam sytuacji niebezpiecznych.

     ·     Dbam o porządek w miejscu zabawy i nauki.

     ·     Dbam o roślinność.

     ·     Uczestniczę w pracach porządkowych.

     ·     Szanuję książki, sprzęt, gry i zabawki świetlicowe.

     ·     Kulturalnie zachowuję się w czasie posiłków.

     ·     Zawsze pytam nauczyciela o pozwolenie, gdy chcę się oddalić.

     ·     Dbam o własny wygląd i higienę osobistą.

     ·     W sytuacji, gdy nie mogę poradzić sobie samodzielnie zwracam się o pomoc do nauczyciela.

Aktualności

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Suskiego
  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Suskiego, ul. Szkolna 7, 05-604 Jasieniec
 • (048) 661 35 03

Galeria zdjęć